5Chili

Om föreningen

Kantele- och Kalevala Vänner är en medlemsförening som verkar för sina medlemmar.

Medlemsskap i föreningen kostar 150 kr/år. Individuellt medlemsskap kostar 200 kr/år.

Vi erbjuder den kanteleintresserade både kurser och konserter.

Syftet med föreningen är att sprida kantelemusik och

Verksamhet

Under årens lopp har föreningen anordnat ett otal konserter runt om i Sverige och i övriga Europa. Vi arrangerar kantelespelarkurser för dig som vill lära dig spela kantele. Vi arrangerar kantelebyggarkurser för dig som vill bygga din egen kantele.