Olika typer av kantele (dock inte konsertkantele)Kantele

Kantele är Finlands nationalinstrument
och den är över 2000 år gammal. Den hade
från början enbart 5 strängar men idag är
antalet uppe i 36-39 strängar.

Geografiskt sett har kantelen haft en samtida
utveckling runt Östersjön och liknande instrument
finns i de baltiska länderna. Estland har kannel,
Latvien kokle, Litauen kankles och gusli i Ryssland. Kantelebesläktade instrument spelas i över 20 länder.

Den moderna kantelen, konsertkantelen, är kromatisk och med
den går det att spela nästintill vad som helst;
modernt, folkligt, klassiskt, populärt...

Föreningen spelar och undervisar det moderna sättet,
men vi har även behållit den traditionella kantelespelstilen.

Kanteles tidiga historia bygger till stor del på sägner inom finsk folkpoesi.
I Kalevalaeposet berättas det att finländarnas mytiske nationalhjälte Väinämöinen byggde sin kantele av en stor fiskkäke och tog en ung flickas hår till strängar. Genom att spela på den besegrade
Väinämöinen sina fiender och blev herre över naturen.

Föreningen ordnar speciella föredrag kring historik, Kalevala, folkkultur mm.
Kontakta föreningen för mer information.

info@kantele.se