Spelning på bröllopBli medlem och stöd kanteleverksamheten!

Kantele- och Kalevala Vänner är en
musikkulturförening vars syfte är att främja
kantele och kantelemusik i Sverige.
Föreningen främjar också kännedom om Finlands nationalepos Kalevala samt folklig finsk kultur.

Välkommen!

Medlemsavgifter för ett år:
Enskild medlem 200 kr
Familjemedlemsskap 300 kr
Pensionärer 150 kr
Barn- och ungdom 50 kr

Det är svårt och ekonomiskt ansträngande att införa ett helt nytt instrument i landet. Ingen kulturskola eller musikskola har vågat ta med kantele med i sitt utbud.

Kantele- och Kalevala Vänner skulle behöva mer stöd i främjandet av kantele i landet. Nya stödjande medlemmar är välkomna för att få kantelen att klinga i Sverige med samma förutsättningar som andra instrument.

Bli medlem, eller stöd föreningens arbete genom att sätta medlemsavgift eller valfri summa på bankgirokonto 638-8219, skriv ditt namn och adress, eller anmäl ditt intresse med dina kontaktuppgifter till info@kantele.se så skickar vi ett inbetalningskort.
Stöd kantelens frammarsch i landet!

Som medlem:

  • Får du billigare kurspriser
  • Kan du ställa frågor om kantele och Finlandsrelaterade frågor
  • Får du hjälp med förmånliga kantelereparationer
  • Hjälp med finska noter, cd, kanteleanskaffningar, instrumentstämningar och med festarrangemang
  • Medlemsbrev varje termin
  • Fri entré till föreningens konserter och fester.

Nyhet!

Bokförsäljning till stöd för föreningsverksamheten

För att stödja föreningen har vi nu startat försäljning av musik, barn- och kulturböcker.
Språk: finska och svenska. Vi säljer även noter och CD-skivor.

Vi förmedlar även kanteleinstrument, ring för mer information 0765-90 78 93